pirkanmaa(at)kokoomusnuoret.fi

Taloustiedon opetusta kouluissa lisättävä

Taloustiedon opetusta kouluissa lisättävä

Peruskoulun ja lukion tavoitteina on antaa nuorille mahdollisimman laaja yleissivistys. Ammatillisessa koulutuksessa painopiste puolestaan on opiskelijan itse valitsemalla ammattialalla. Kaikilla kolmella koulutusasteella tulee lisätä taloustiedon — perustavanlaatuisen kansalaistaidon — opetusta, jota jokainen kansalainen tarvitsee sekä yksityiselämässään että yhteiskunnallisia asioita pohtiessaan. Kuten Finanssialan keskusliiton teettämästä vuonna 2015 julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, ylivoimainen enemmistö maamme päättäjistä on asian kannalla. 

On erittäin huolestuttavaa havaita, kuinka jopa monilla korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevilla on puutteelliset perustiedot talouden perusasioista. Aivan liian monilla nuorilla on vakavia ongelmia henkilökohtaisessa taloudenhoidossaan. Lisääntyvän opetuksen myötä kohoava taloustietämyksen taso parantaisi lukuisien yksilöiden elämänlaatua ja hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Taloustiedon puute tulee kalliiksi meille kaikille. Jos kaikki päättäjät ymmärtäisivät perusasiat taloustieteestä ja organisaation taloudenhoidosta, julkisen sektori taloustilanne olisi terveempi ja yhteiskunnallinen keskustelu nykyistä älyllisempää. Myös yksilöiden ylivelkaantumista ja holtitonta rahankäyttöä voitaisiin ehkäistä, jos kaikki suomalaiset omaksuisivat perustaidot taloudenpidosta. Riittävän taloustietämyksen pitäisi sisältyä pakollisena osana koulutusjärjestelmämme myöntämiin tutkintoihin, samaan tapaan kuin tällä hetkellä edellytetään esimerkiksi molempien kotimaisten kielten hallintaa. 

Kireässä julkistalouden tilanteessa on vaikea löytää lisäresursseja uuden oppiaineen lisäämiselle. Tämän johdosta olisi perusteltua, että ainakin aluksi taloustiedon opetuksen lisääminen toteutettaisiin kasvattamalla talouden osuutta peruskoulun ja lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmissa sekä talousmatematiikan osuutta kaikkien koulutusasteiden matematiikan opetussuunnitelmissa.

Jens Holm

puheenjohtaja

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry