pirkanmaa(at)kokoomusnuoret.fi

Pirkanmaan Kokoomusnuorten puoluekokousaloitteet

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry:n aloitteet Lappeenrannassa pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen:

  • Finlandia-hymnistä Suomen kansallislaulu
  • alkoholipitoiset tuotteet verotettava elintarvikkeiden arvonlisäveron mukaan
  • sunnuntailisästä luovuttava asteittain

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: FINLANDIA-HYMNISTÄ SUOMEN KANSALLISLAULU

Jean Sibelius on vaikuttanut kulttuurihistoriaamme suuresti. Hän on säveltänyt monia teoksia, jotka ovat kansallisidentiteetillemme hyvin tärkeitä. Lisäksi Sibeliuksen sävellykset ovat olleet merkittävässä asemassa, kun Suomea sekä suomalaisuutta on viety maailmalle ja tehty tunnetuksi. Erityisesti sävellys Finlandia ja sen osa Finlandia-hymni on merkittävä osa suomalaisuutta nykypäivänäkin. Kunnioittaaksemme Sibeliusta, suomalaisuutta ja kulttuurihistoriaamme kansallislaulun vaihto on oikea ratkaisu. Suomi ansaitsee kansallislaukseen itsenäistymiseen historiallisesti liittyvän ja kotimaisen kansallislaulun. Nämä kriteereihin sopivin sävellys on Finlandia-hymni.

Finlandia sävellettiin vuonna 1899 sortokausien aikaan. Se onkin ollut jo sävellyshetkestä lähtien läheisesti yhteydessä Suomeen ja kansallisidentiteettiimme. V.A. Koskenniemen jälkikäteen kirjoittama runo Finlandia-hymniin myötäilee kauniisti tämän teoksen historiallista taustaa. Sanoitus onkin onnistunut todella osuvasti ja kansallislaulunamme toisi merkittävän historiallisen sanoman. Lisäksi runo on kirjoitettu suomeksi, joten se ei ole käännös. Nykyisen kansallislaulumme runo on kyllä kulttuurihistoriallisesti merkittävä, mutta sen yleisesti esitetty versio on käännös (J.L.Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat). Lisäksi runon historiallinen konteksti sijoittuu Ruotsin käymään sotaan Venäjää vastaan (Suomen sota 1808-1809), joten itsenäisen Suomen historiaan sillä ei ole läheskään niin vahvaa sidettä kuin V.A. Koskenniemen runolla puhumattakaan Sibeliuksen sävellyksestä.

Finlandia-hymni on sävellyksenä merkittävästi vahvemmin yhteydessä Suomeen ja historiaamme kuin nykyinen kansallislaulumme. Toki Maamme-laulu on ollut yhteydessä sävellyshetkestään lähtien isänmaahamme, mutta sen on säveltänyt saksalainen säveltäjä Frekrik Pacius. Kaiken lisäksi kyseinen laulu on sävelletty vajaassa kahdessa päivässä, koska laulun esityskuntoon saattamiseen oli tämän verran aikaa annettu. Muun muassa Zacharias Topeliuksen mukaan Pacius sävelsi Maamme-laulun ”keveällä otteella” ja tarkoitti laulun vain juhlistamaan ylioppilaiden kevätretkeä. Eräiden huhujen mukaan Pacius olisi nuotintanut Maamme-laulun saksalaisesta juomalaulusta. Sävellyksenä kyseinen laulu ei anna sellaista arvoa Suomelle kuin Finlandia-hymni, jota onkin esitetty Suomen ulkopuolella muun muassa ulkomaalaisten lauluyhtyeiden toimesta.

Vuonna 2017 Suomi täyttää sata (100) vuotta. Kunnioittaaksemme isänmaatamme ja sen historiaa olisikin kansallislaulumme vaihto osuva toimi. Lisäksi pääsisimme eroon hämmennyksestä, jonka aiheuttaa Viron ja Suomen kansallislaulun identtinen sävelmä. Kansallislaulumme tuleekin olla maailmalla myös musiikillinen lippulaivamme, jonka kautta voimme kertoa itsenäisen Suomen syntyhistoriaa ja musiikillista osaamistamme.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kansallinen Kokoomus r.p. puoluekokous velvoittaa puoluejohtoamme edistämään ja tukemaan sitä, että Suomen viralliseksi kansallislauluksi vaihdetaan Finlandia-hymni.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: ALKOHOLIPITOISET TUOTTEET VEROTETTAVA ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVERON MUKAAN

 

Alkoholiveron laskeminen elintarvikkeiden 14 prosentin arvonlisäveron tasolle vähentäisi suuresti, ellei jopa melkein poistaisi, nykyistä ns. ”viinarallia” Tallinnaan. Nykyinen alkoholituotteiden maahantuonti vie Suomesta verotuloja ulkomaille ja laskee kotimaisten tuotteiden kulutusta.

Alkoholin paikallinen myynti olisi tämän lisäksi ekologisesti järkevämpi päätös, kun suomalaiset eivät enää kokisi hyödylliseksi hakea alkoholijuomiaan ulkomailta asti. Alkoholiverotuksen laskeminen voisi myös tuoda realistisempia tilastoja suomalaisten alkoholikäyttäytymisestä, sillä nykyisellään on vaikea arvioida paljonko suomalaiset kuluttavat maahantuotua alkoholia.

Edellä mainitun perusteella Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että Suomen alkoholin verotus muutettaisiin elintarvikeverotuksen mukaiseksi.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: SUNNUNTAILISÄSTÄ LUOVUTTAVA ASTEITTAIN

 

Työaikalaissa (9.8.1996/605) todetaan sunnuntaityöstä seuraavasti: ”Säännöllisenä työaikana tehdystä sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka.”
Liiketoiminnan ja kaupan toiminnan tukemiseksi tulisi sunnuntailisästä luopua asteittain kahdellakymmenellä (20) prosenttiyksiköllä vuosittain, kunnes sunnuntailisästä on luovuttu täysin.

Sunnuntailisä kuormittaa etenkin palvelualan työnantajia. Laskemalla työnteon kustannuksia voidaan muun muassa helpottaa nuorten työllistymistä laskemalla työkustannuksia, kun monet nuoret aloittavat työuransa palvelualalla. Näkemyksemme mukaan sunnuntailisä on menneisyyden jäänne, josta tulisi päästä eroon.

Edellä mainitun perusteella Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että työaikalaissa määritellyt sunnuntailisät poistettaisiin vaiheittain.