pirkanmaa(at)kokoomusnuoret.fi

Pirkanmaan Kokoomusnuorten liittokokousaloitteet

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry:n aloitteet Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukseen 6.-8.11.:

  • Finlandia-hymnistä Suomen kansallislaulu
  • koulujen kesälomia siirrettävä
  • liittokokouksen järjestämistä isänpäivän aikaan vältettävä
  • nuorten mahdollisuus yksityisautoiluun turvattava
  • sosiaaliturva vastikkeelliseksi ja osallistavaksi
  • Suomessa siirryttävä suhteelliseen tuloverotukseen

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: FINLANDIA-HYMNISTÄ SUOMEN KANSALLISLAULU

Jean Sibeliuksen syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Suomen selvästi kansainvälisestikin tunnetuimmalla säveltäjällä on myös huomattava merkitys Suomen identiteetille vielä nykyisinkin. Samaa voimme sanoa myöskin hänen teoksestaan Finlandia ja erityisesti sen eräästä osasta: Finlandia-hymnistä. Nyt olisikin oivallinen tilaisuus kunnioittaa sekä Sibeliusta että rakasta isänmaatamme ottamalla selkeä linjaus kansallislaulun vaihdon puolesta.

Finlandia sävellettiin vuonna 1899 sortokausien aikaan. Se onkin ollut jo sävellyshetkestä lähtien läheisesti yhteydessä Suomeen ja kansallisidentiteettiimme. V.A. Koskenniemen jälkikäteen kirjoittama runo Finlandia-hymniin myötäilee kauniisti tämän teoksen historiallista taustaa. Sanoitus onkin onnistunut todella osuvasti ja kansallislaulunamme toisi merkittävän historiallisen sanoman. Lisäksi runo on kirjoitettu suomeksi, joten se ei ole käännös. Nykyisen kansallislaulumme runo on kyllä kulttuurihistoriallisesti merkittävä, mutta se on käännös (J.L.Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat). Lisäksi runon historiallinen konteksti sijoittuu Ruotsin käymään sotaan Venäjää vastaan (Suomen sota 1808-1809), joten itsenäisen Suomen historiaan sillä ei ole läheskään niin vahvaa sidettä kuin V.A. Koskenniemen runolla puhumattakaan Sibeliuksen sävellyksestä.

Finlandia-hymni on sävellyksenä merkittävästi vahvemmin yhteydessä Suomeen ja historiaamme kuin nykyinen kansallislaulumme. Toki Maamme-laulu on ollut yhteydessä sävellyshetkestään lähtien isänmaahamme, mutta sen on säveltänyt saksalainen säveltäjä Frekrik Pacius. Kaiken lisäksi kyseinen laulu on sävelletty vajaassa kahdessa päivässä, koska laulun esityskuntoon saattamiseen oli tämän verran aikaa annettu. Muun muassa Zacharias Topeliuksen mukaan Pacius sävelsi Maamme-laulun ”keveällä otteella” ja tarkoitti laulun vain juhlistamaan ylioppilaiden kevätretkeä. Eräiden huhujen mukaan Pacius olisi nuotintanut Maamme-laulun saksalaisesta juomalaulusta. Sävellyksenä kyseinen laulu ei anna sellaista arvoa Suomelle kuin Finlandia-hymni, jota onkin esitetty Suomen ulkopuolella muun muassa ulkomaalaisten lauluyhtyeiden toimesta.

Vuonna 2017 Suomi täyttää sata (100) vuotta. Kunnioittaaksemme isänmaatamme ja sen historiaa olisikin kansallislaulumme vaihto osuva toimi. Lisäksi pääsisimme eroon hämmennyksestä, jonka aiheuttaa Viron ja Suomen kansallislaulun identtinen sävelmä. Kansallislaulumme tuleekin olla maailmalla myös musiikillinen lippulaivamme, jonka kautta voimme kertoa itsenäisen Suomen syntyhistoriaa ja musiikillista osaamistamme. Kotimaamme ansaitsee itselleen maailman hienoimman kansallislaulun; tästä tuskin kukaan on eri mieltä.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään ja tukemaan sitä, että Suomen viralliseksi kansallislauluksi vaihdetaan Finlandia-hymni.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: KOULUJEN KESÄLOMIA SIIRRETTÄVÄ

Suomessa koulujen lomakuukaudet ovat perinteisesti painottuneet kesä-heinäkuulle, kun taas yleiseurooppalaisessa käytännössä elokuu on ollut perinteinen lomakuukausi. Tästä poikkeamasta johtuen suomalaisten matkailuyritysten tuottavin sesonki jää usein lyhyeksi, kun merkittävä osa kausityövoimasta palaa opiskelujen pariin koulujen alkaessa elokuun puolessa välissä. Koululaisten mukana häviävät myös lapsiperheasiakkaat, jotka tuovat matkailuyrityksille valtaosan kotimaan sisältä saaduista tuotoista. Ulkomaalaiset turistit eivät yksinään riitä pyörittämään Suomen matkailusektoria, ja Suomi onkin pudonnut matkailun kasvuvauhdista kansainvälisessä kilpailussa. Monet suomalaiset yritykset puolestaan käyvät elokuussa puoliteholla, eivätkä alati globalisoituvassa maailmankaupassa kykene optimoimaan tehokkuuttaan yhteiskunnan epätavallisten työaikojen vuoksi.

Koulujen nykyinen työrytmi aiheuttaa myös vuosittain suurta päänvaivaa monissa suomalaisperheissä, kun yritykset käynnistävät kesälomiaan tavanomaisesti aikaisintaan juhannuksen koittaessa, jättäen tuhannet lapset päivisin yksin kotiin ensimmäisten kahden kesälomaviikkonsa aikana. Koulujen kesälomien siirtäminen nykyistä kahta viikkoa myöhemmäksi ei ainoastaan toisi helpotusta tähän jokakesäiseen ongelmaan, vaan myös lisäisi yhteistä loma-aikaa monille lapsiperheille.

Koulujen työaikojen muuttamista eurooppalaisempaan suuntaan puoltavat siis mm. Suomen matkailualan tukeminen, lapsiperheiden yhteisen kesäloma-ajan lisääminen, koulujen kansainväliset yhteistyöhankkeet, sekä jopa viime vuosikymmenien trendin mukaisesti alati enenevässä määrin ilmastolliset tekijät. Kesälomien siirtokokeilut ovat jo saaneet varovaisen myönteistä tukea kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiseltä (kesk.), joten aika on nyt kypsä Kokoomuksen Nuorten Liitolle astua esiin, ja antaa hankkeelle lisäpotkua.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään ja tukemaan koululaisten kesälomien siirtoa kahta viikkoa nykyistä myöhemmäksi.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: LIITTOKOKOUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ ISÄNPÄIVÄN AIKAAN VÄLTETTÄVÄ

Kokoomuksen Nuorten Liiton säännöissä todetaan: ”Liiton varsinainen kokous pidetään vuosittain liittohallituksen määräämänä ajankohtana heinä-joulukuussa.” Jostain syystä liittokokous on viime vuosina usein järjestetty nimenomaan isänpäiväviikonloppuna.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret pitää isänpäivää korkeassa arvossa. On valitettavaa, että liittokokouksen järjestäminen nimenomaan isänpäiväviikonloppuna hankaloittaa kokousedustajien mahdollisuuksia viettää tätä juhlapäivää. Kokous päättyy yleensä alkuiltapäivällä, ja pisimmän matkan takaa tulevat osallistujat palaavat kotiin vasta iltamyöhällä.

Edellä mainitun perusteella Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että jatkossa liittokokous järjestetään ajankohtana, joka ei osu päällekkäin isänpäivän kanssa.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: NUORTEN MAHDOLLISUUS YKSITYISAUTOILUUN TURVATTAVA

Kotimaamme on Euroopan unionin harvimmin asuttu valtio, jossa yksityisautoilulla on keskeinen asema liikenteessä nyt ja tulevaisuudessa. Tätä taustaa vasten on absurdia, kuinka paljon valtiovalta hankaloittaa kansalaisten perustarpeen toteuttamista—liikkumista paikasta toiseen.

Tällä hetkellä liikenteeseen kohdistuu lukuisia veroja: autoa ostettaessa on maksettava (arvonlisäveron lisäksi) hankintavero. Lisäksi autosta on maksettava vuotuinen ajoneuvovero. Polttoainekin on raskaasti verotettua, sillä valtaosa sen hinnasta muodostuu veroista—arvonlisäveron lisäksi polttoaineverosta. Muuta kuin bensiiniä polttoaineenaan käyttävistä autoista on vielä maksettava vuotuinen käyttövoimavero. Kaiken lisäksi valtio kerää tuloja liikenne- ja autovakuutusmaksujen veroina.

Vielä vanhempiemme sukupolven hankkiessa ajokorttejaan autokoulu oli yksivaiheinen. Nykyään se on muutettu kolmivaiheiseksi, minkä johdosta autokoulussa ajettavan kortin keskihinta on likimain 2500 euroa—Euroopan korkein. On ilmiselvää, että tämä hullutus yhdistettynä jo ennestään huipputiukkaan verotukseen heikentää erityisesti nuorten mahdollisuuksia yksityisautoiluun. Nuorten lisäksi vallitsevasta politiikasta kärsivät erityisesti pienituloiset. Onko tarkoitus rajata yksityisautoilu keski-ikäisille ja pitää nuoret sekä vähäosaiset poissa ratista?

Pirkanmaan Kokoomusnuoret pitää täysin kestämättömänä nykyistä tilannetta, jossa Euroopan unionin väestötiheydeltään alhaisimmassa kotimaassamme on maanosan kallein ajokortti sekä muutoinkin erittäin korkea yksityisautoilun verotus. Tästä idiotismista on päästävä eroon muuttamalla autokoulu takaisin yksivaiheiseksi, poistamalla auton hankintavero asteittain, alentamalla määrätietoisesti muutakin yksityisautoiluun kohdistuvaa verotusta sekä selvittämällä mahdollisuuksia ajokortin hankkimisen alaikärajan laskemiseen.

Edellä mainitun perusteella Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään sellaista politiikkaa, joka turvaa nuorten mahdollisuuden yksityisautoiluun muuttamalla autokoulu takaisin yksivaiheiseksi, poistamalla asteittain auton hankintavero, vähentämällä merkittävästi muutakin yksityisautoiluun kohdistuvaa verotusta sekä selvittämällä mahdollisuuksia ajokortin hankkimisen alaikärajan laskemiseen.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: MUUTETAAN SOSIAALITURVA VASTIKKEELLISEKSI JA OSALLISTAVAKSI

Nykyinen sosiaaliturva passivoi eikä kannusta työntekoon tai laittamaan elämää kuntoon työn vastaanottamiseksi. Joissain tilanteissa on myös taloudellisesti kannattavampaa olla työtön ja pysyä sosiaaliturvan varassa, kuin ottaa työtä vastaan, mikä on väärin. Sosiaaliturvan väärinkäytöstä aiheutuu miljoonien kustannukset eikä sosiaaliturvan väärinkäyttäjille aseteta minkäänlaista karenssia vaan toiminta voi pahimmassa tapauksessa jatkua. Vastikkeellinen sosiaaliturva yhdistettynä työllistymistä edistäviin palveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin myös torjuu syrjäytymistä eteenkin pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten kohdalla. Osallistavaa työtä voitaisiin tarjota esim. kunnissa, järjestöissä ja kotitalouksissa.

Hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että sosiaaliturva saataisiin vastikkeelliseksi ja osallistavaksi.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: SUOMESSA SIIRRYTTÄVÄ SUHTEELLISEEN TULOVEROTUKSEEN

Pirkanmaan Kokoomusnuorten mielestä verotuksessa on tärkeää huomioida kaksi periaatetta, kannustavuus ja oikeudenmukaisuus. Edellisellä tarkoitetaan, että verojärjestelmä kannustaa työntekoon ja yritteliäisyyteen kaikissa tilanteissa—jälkimmäinen puolestaan konkretisoituu siten, että rikkaat maksavat enemmän veroa kuin köyhät. Suhteellinen tuloverotus on täydellinen tapa toteuttaa nämä molemmat periaatteet.

Suomen tuloverotus on tällä hetkellä erittäin kireä erityisesti ansiotulojen osalta. Monissa tapauksissa yli 50 prosentin nouseva marginaaliveroaste ei todellakaan kannusta työntekoon. Suhteellinen verotus, jossa samaa veroprosenttia sovelletaan jokaiseen kaikkien ansio- ja pääomatulojen osalta, tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan.

Toisin kuin joskus väitetään, siirtyminen progressiivisesta suhteelliseen verotukseen ei rapauttaisi hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitusta. Päinvastoin se kannustaisi kansalaisia aivan uudelle työteliäisyyden tasolle sekä purkaisi kannustinloukkuja, mikä vähentäisi sosiaalimenoja. Kuluttajien kohentuva ostovoima piristäisi taloutta ja loisi merkittävän määrän uusia työpaikkoja. On myös huomioitava, että kotitalouksien tuloverojen osuus kokonaisverokertymästä on alle kolmannes (27 miljardia / 90 miljardia).

On tärkeää, että Kokoomusnuoret säilyy rohkeana edelläkävijänä. Suhteelliseen verotukseen siirtyminen on vaikuttavimpia keinoja, joilla verojärjestelmämme voidaan reformoida kannustavaksi. Asian tärkeys edellyttää, että Kokoomusnuoret ottaa sen politiikkansa kärkiteemojen joukkoon.

Edellä mainitun perusteella Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että Suomessa siirrytään suhteelliseen tuloverotukseen.