pirkanmaa(at)kokoomusnuoret.fi

Pirkanmaan Kokoomusnuorten liittokokousaloitteet

Pirkanmaan Kokoomusnuoret on tehnyt piirinä 13 aloitetta Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukseen, joka on 21.-23.10. Joensuussa. Aloitteet alla:

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: FINLANDIA-HYMNISTÄ SUOMEN KANSALLISLAULU

Jean Sibelius on vaikuttanut kulttuurihistoriaamme suuresti. Hän on säveltänyt monia teoksia, jotka ovat kansallisidentiteetillemme hyvin tärkeitä. Lisäksi Sibeliuksen sävellykset ovat olleet merkittävässä asemassa, kun Suomea sekä suomalaisuutta on viety maailmalle ja tehty tunnetuksi. Erityisesti sävellys Finlandia ja sen osa Finlandia-hymni on merkittävä osa suomalaisuutta nykypäivänäkin. Kunnioittaaksemme Sibeliusta, suomalaisuutta ja kulttuurihistoriaamme kansallislaulun vaihto on oikea ratkaisu. Suomi ansaitsee kansallislaukseen itsenäistymiseen historiallisesti liittyvän ja kotimaisen kansallislaulun. Nämä kriteereihin sopivin sävellys on Finlandia-hymni.

Finlandia sävellettiin vuonna 1899 sortokausien aikaan. Se onkin ollut jo sävellyshetkestä lähtien läheisesti yhteydessä Suomeen ja kansallisidentiteettiimme. V.A. Koskenniemen jälkikäteen kirjoittama runo Finlandia-hymniin myötäilee kauniisti tämän teoksen historiallista taustaa. Sanoitus onkin onnistunut todella osuvasti ja kansallislaulunamme toisi merkittävän historiallisen sanoman. Lisäksi runo on kirjoitettu suomeksi, joten se ei ole käännös. Nykyisen kansallislaulumme runo on kyllä kulttuurihistoriallisesti merkittävä, mutta sen yleisesti esitetty versio on käännös (J.L.Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat). Lisäksi runon historiallinen konteksti sijoittuu Ruotsin käymään sotaan Venäjää vastaan (Suomen sota 1808-1809), joten itsenäisen Suomen historiaan sillä ei ole läheskään niin vahvaa sidettä kuin V.A. Koskenniemen runolla puhumattakaan Sibeliuksen sävellyksestä.

Finlandia-hymni on sävellyksenä merkittävästi vahvemmin yhteydessä Suomeen ja historiaamme kuin nykyinen kansallislaulumme. Toki Maamme-laulu on ollut yhteydessä sävellyshetkestään lähtien isänmaahamme, mutta sen on säveltänyt saksalainen säveltäjä Frekrik Pacius. Kaiken lisäksi kyseinen laulu on sävelletty vajaassa kahdessa päivässä, koska laulun esityskuntoon saattamiseen oli tämän verran aikaa annettu. Muun muassa Zacharias Topeliuksen mukaan Pacius sävelsi Maamme-laulun ”keveällä otteella” ja tarkoitti laulun vain juhlistamaan ylioppilaiden kevätretkeä. Eräiden huhujen mukaan Pacius olisi nuotintanut Maamme-laulun saksalaisesta juomalaulusta. Sävellyksenä kyseinen laulu ei anna sellaista arvoa Suomelle kuin Finlandia-hymni, jota onkin esitetty Suomen ulkopuolella muun muassa ulkomaalaisten lauluyhtyeiden toimesta.

Vuonna 2017 Suomi täyttää sata (100) vuotta. Kunnioittaaksemme isänmaatamme ja sen historiaa olisikin kansallislaulumme vaihto osuva toimi. Lisäksi pääsisimme eroon hämmennyksestä, jonka aiheuttaa Viron ja Suomen kansallislaulun identtinen sävelmä. Kansallislaulumme tuleekin olla maailmalla myös musiikillinen lippulaivamme, jonka kautta voimme kertoa itsenäisen Suomen syntyhistoriaa ja musiikillista osaamistamme.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään ja tukemaan sitä, että Suomen viralliseksi kansallislauluksi vaihdetaan Finlandia-hymni.

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: SÄHKÖISTEN KIRJOJEN ARVONLISÄVEROTUS LASKETTAVA PAINETTUJEN KIRJOJEN TASOLLE

Sähköiset mediamuodot ovat melko uusi ilmiö monien suomalaisten elämässä. E-kirjat ja älylaitteen kautta kuunneltavat äänikirjat ovat korvanneet paperiset kirjat monille. Nämä sähköiset mediamuodot ovat monin tavoin parempia vaihtoehtoja näiden fyysisten muotojen sijaan, etenkin ekologisesta näkökulmasta, kun näitä sähköisiä kirjoja ei tarvitse painattaa paperille tai rahdata markkinoille.

Suomessa näiden hyödykkeiden arvonlisäverotus on vääristynyt, sillä arvonlisäverolain 85 a § 7 toteaa fyysiselle kirjallisuudelle, kuten painetuille kirjoille, 10% arvonlisäveron, kun taas sähköiset kirjat ja äänikirjat omaavat 24% arvonlisäveron.

Verohallinto toteaa KVL:039/2011:ssä, että: "Äänikirjat ja e-kirjat poikkeavat luonteeltaan, ominaisuuksiltaan ja käyttötavaltaan painetuista kirjoista. Äänikirjat ja e-kirjat voivat sisältää useita sellaisia ominaisuuksia, joita painetuissa kirjoissa ei ole, minkä vuoksi joidenkin äänikirjojen ja e-kirjojen rinnastaminen painettuihin kirjoihin voisi johtaa epäneutraalisuuteen suhteessa muihin äänituotteisiin ja muuhun sähköiseen materiaaliin. Äänikirjojen ja e-kirjojen käyttö vaatii teknisiä apuvälineitä. Fyysiselle alustalle tallennetut äänikirjat ja e-kirjat kilpailevat suoraan verkon kautta myytävien muiden äänituotteiden ja sähköisessä muodossa olevan materiaalin kanssa. Nämä tuotteet ovat keskenään luonteeltaan, ominaisuuksiltaan ja käyttötavoiltaan samankaltaisia. Alennetun verokannan soveltaminen fyysiselle alustalle tallennettuihin äänikirjoihin tai e-kirjoihin, kun verkon kautta myytäviin kuluttajan kannalta samankaltaisiin tuotteisiin sovelletaan yleistä verokantaa, johtaisi kilpailun vääristymään verokohtelun riippuessa tuotteen jakelukanavasta."

Verohallinnon selitys voidaan nähdä vanhanaikaisena ja kilpailua vääristävänä, sillä selityksessä rinnastetaan e-kirjat muun muassa elokuviin, musiikkiin, videopeleihin ja muihin sähköisiin mediamuotoihin. Tämä selitys väittää tätä samaan aikaan, kuin fyysistä kirjallisuutta pidetään tarpeeksi erilaisena DVD -elokuvista ja CD -musiikista, oikeuttaen alhaisemman arvonlisäverotuksen tason. Tämä on mielestämme erittäin ristiriitainen näkökulma, sillä e-kirjat ajavat samaa asiaa, kuin fyysiset kirjat, eivätkä ole yhtään enempää verrattavissa elokuviin tai musiikkiin, kuin fyysisetkään kirjat.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään ja tukemaan sähköisten kirjojen 24% arvonlisäverotuksen laskemista painettujen kirjojen 10% arvonlisäveron tasolle.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: MERIMETSOJEN METSÄSTYS SALLITTAVA

Merimetso (Phalacrocorax carbo) on pelikaanilintujen lahkoon kuuluva lintulaji, joka on pesinyt Suomessa vuodesta 1996. Merimetso on Itämeren piirissä ja Suomen rannikolla voimakkaasti levittäytyvä ja rauhoitettu pesimälintu, jonka kannan kehitystä sekä ekologisia vaikutuksia on seurattu tarkasti. Suomen ympäristokeskuksen mittauksen mukaan pesiä on vuonna 2015 kaksikymmentäneljätuhatta (24 000). Kanta on kasvanut viidenneksen vuoteen 2014 verrattuna.


Merimetsot syövät ainoastaan kalaa, ja yksi merimetso syö vuorokaudessa kalaa noin puoli kiloa. Tällöin vuodessa katoaa useiden miljoonien kilojen edestä kalaa parempiin suihin. Tämä vaikuttaa alueen elinkeinoon, kun kalastajien kalakannat köyhtyvät.


Merimetsojen pesinnällä on myös maisemallisia vaikutuksia, jotka ovat havaittavissa heti ensimmäisen pesintävuoden jälkeen. Alueen kasvisto ei ollenkaan kestä lintujen voimakkaan emäksisen lannan ylikuormitusta. Oksien katkominen pesätarpeiksi on myös syynä puukuolemiin. Lisäksi lannasta aiheutuu ongelmia vesistöjen rehevöitymisinä ja hajuhaittoina. Merimetsot jättävät jälkeensä kasvistoltaan kuolleita ja valkoisiksi värjääntyneitä yhdyskuntien pesimäalueita, jotka voivat laajuudeltaan käsittää kokonaisia saaria.


Tällä hetkellä merimetsot ovat rauhoitettuja, ja niiden metsästys on sallittu vain poikkeusluvalla. Kokeilut pesien hävittämisestä ennen pesinnän alkua ovat vain siirtäneet linnut pesimään seuraavaan paikkaan. Koska merimetsoista on haittaa kokonaisvaltaisesti niin ympäristölle, asukkaille kuin kalastajille, olisi tärkeää, että merimetsojen kannanhoidollinen metsästys ilman poikkeuslupaa sallittaisiin.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään ja tukemaan sitä, että merimetson metsästys sallitaan jatkossa ilman poikkeuslupaa.

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: ALKOHOLIPITOISET TUOTTEET VEROTETTAVA ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVERON MUKAAN

Alkoholiveron laskeminen elintarvikkeiden 14-prosentin arvonlisäveron tasolle vähentäisi suuresti, ellei jopa melkein poistaisi, nykyistä ns. ”viinarallia” Tallinnaan. Nykyinen alkoholituotteiden maahantuonti vie Suomesta verotuloja ulkomaille ja laskee kotimaisten tuotteiden kulutusta.

Alkoholin paikallinen myynti olisi tämän lisäksi ekologisesti järkevämpi päätös, kun suomalaiset eivät enää kokisi hyödylliseksi hakea alkoholijuomiaan ulkomailta asti. Alkoholiverotuksen laskeminen voisi myös tuoda realistisempia tilastoja suomalaisten alkoholikäyttäytymisestä, sillä nykyisellään on vaikea arvioida paljonko suomalaiset kuluttavat maahantuotua alkoholia.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan siten, että Suomen alkoholin verotus muutettaisiin elintarvikkeiden verotuksen mukaiseksi.

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: SUNNUNTAILISÄSTÄ LUOVUTTAVA ASTEITTAIN

Työaikalaissa (9.8.1996/605) todetaan sunnuntaityöstä seuraavasti: ”Säännöllisenä työaikana tehdystä sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka.”
Liiketoiminnan ja kaupantoiminnan tukemiseksi tulisi sunnuntailisästä luopua asteittain kahdellakymmenellä prosenttiyksiköllä vuosittain kunnes sunnuntailisästä on luovuttu täysin. Tämä sunnuntailisä kuormittaa etenkin palvelualan työnantajia.

Laskemalla työnteon kustannuksia voidaan myös helpottaa etenkin nuorten työllistymistä, kun monet nuoret aloittavat työuransa palvelualoilla. Näemme edellä mainittujen syiden perusteella, että sunnuntailisä on menneisyyden jäänne josta tulisi päästä eroon.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan siten, että työaikalaissa määritellyt sunnuntailisät poistettaisiin vaiheittain.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: IRTI MONIMUTKAISESTA TUKIVERKOSTA - PERUSTILI NYKYAIKAISEN SOSIAALITURVAN MUODOKSI

Sosiaaliturvajärjestelmämme on muuttunut vuosien aikana yhä monimutkaisemmaksi tukiviidakoksi. Tästä johtuen oikeiden ja oikea-aikaisten tukitoimien löytäminen voi olla yksilölle hankalaa ja hakemukset täytettyään joutuu odottamaan virkamiesten päätöstä.

Suomessa on nykyisellään paljon tekemätöntä työtä, ongelmana on, että niille ei löydy tekijöitä. Työ voi olla lyhytaikainen, toisella paikkakunnalla tai pienemmällä aloituspalkalla. Jää usein yksilön ratkaistavaksi onko hän valmis ottamaan harppausta eteenpäin, vai ottaako ”riskin” kohti tuntematonta.

Monimutkainen ja passivoiva järjestelmä vaatii kokonaisvaltaisen uudistuksen. Ratkaisuksi tarvitaan säästämiseen, työllistämiseen ja yksilön omaan toimeliaisuuteen tähtäävän sosiaaliturvajärjestelmän. Tämä voisi olla perustilimalli.

Perustili rakentuu ajatukselle lainapohjaisesta sosiaaliturvasta, jossa tulonsiirtoa tapahtuu henkilön elinkaaren aikana - eikä eri henkilöiden elinkaarien välillä. Perustili on joustava sosiaaliturvan muoto joka palvelee erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä ja parantaa oman talouden suunnittelua. Tämän lisäksi tukien noston tarveharkinta siirtyy tällöin yksilön vastuulle, jolloin raskaat hakuprosessit vähentyisivät merkittävästi. Lisäksi perustilimallista löytyy turvaa yrittäjille, joka voi itsestään riippumattomista syistä joutua taloudelliseen ahdinkoon tai jopa konkurssiin. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä jättää yrittäjän taloudelliseen ahdinkoon/konkurssiin joutuessa pulaan.

http://libera.fi/wp-content/uploads/2013/12/Perustili_final1.pdf

Pirkanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan siten, että perustili otettaisiin asteittain käyttöön nykyaikaiseksi sosiaaliturvan muodoksi.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: TEHOTTOMIEN UUSIUTUVIEN ENERGIANTUOTANTOMUOTOJEN SYÖTTÖTARIFFEISTA LUOVUTTAVA

Suomalaisen uusiutuvan energian näennäinen kilpailukyky perustuu sille maksettuihin tukiin ja siksi Suomessa ei pystytä tosiasiallisesti kilpailemaan uusiutuvan energian tuotannossa. Suomen vahvaksi luonnehdittu uusiutuvan energian sektori on perustunut sellu– ja paperinvalmistuksessa syntyvään mustaanlipeään. Syöttötariffit luovat yhteiskuntaan illuusion, jossa markkinavoimilla ei ole sananvaltaa siinä, mikä päästötön energiantuotantomuoto on milloinkin mielekkäin.

Jotta yhteiskuntamme pystyy pääsemään niihin tavoitteisiin, mitä on sovittu kansainvälisissä sopimuksissa, muun muassa Pariisin ilmastosopimuksessa, meidän on pystyttävä tuomaan markkinaehtoisille sekä päästöttömille energiantuotantomuodoille mahdollisuus olla osana energiantuotantoamme. Tällaisia voimanlähteitä ovat muun muassa ydinvoima ja kehitysasteella oleva aaltovoima. Lisäksi fuusiovoimassa toteutuessaan on huikeat voimavarat.

Suomalainen energiapolitiikka on viime ainoina keskittynyt tuulivoiman holtittomaan tukemiseen. Se on energiantuotantomuotona kokonaiselinkaareltaan suuripäästöinen ja totaalisen tehoton sekä epävarma huomioiden sen tosiasian, että Suomessa tarvitaan sähköä jatkuvalla syötöllä, esimerkiksi talvisin. Tuulivoimalle edullisia sääolosuhteita ei ole aikaa odottaa energiaa tarvittaessa. Myös suuret aurinkovoiman tukirahat ovat hyvin kyseenalaisia. Kokoomuksen tulisi talousvastuullisena puolueena ymmärtää näiden tukien suuri negatiivinen vaikutus myös valtiontalouteen ilmastoon kohdistuvien olemattomien vaikutusten lisäksi.

Hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa toimimaan sen eteen, että Suomessa ryhdyttäisiin toimiin markkinaehtoisten ja päästöttömien energiantuotantomuotojen tukemiseksi markkinaehtoistamalla energiamarkkinoita.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: PARIISIN ILMASTOSOPIMUKSEEN ON SAATAVA GLOBAALI OSALLISTUMINEN, JOTTA SUOMEN VOIDAAN OLETTAA TOTEUTTAVAN OMAN OSUUTENSA

Kioton pöytäkirja on monelta taholta lausuttuna epäonnistunut tavoitteissaan vähentää päästöjä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Pariisin ilmastosopimuksessa ollaan tekemässä samaa virhettä. Pariisin ilmastosopimus ei ole missään määrin sitova vaan sen todelliset vaikutukset tulevat epätoivotusti olemaan työttömyyttä lisääviä ja päästöjä kasvattavia.

Aikaisemminkin historiassa ollaan todettu se, että Eurooppa on omassa kunnianhimoisuudessaan ratifioinut sellaisia sopimuksia, mitkä ovat tuhonneet sen taloudellisia menestysmahdollisuuksia. Teollisuuden karkaaminen kaukoitään on yksi suurista ongelmista. Todellisuudessa hienot, kunnianhimoiset tavoitteet ovat vähentäneet päästöjen sijasta vain työllisyyttä, koska lisääntynyt tuonti on mitätöinyt päästövähennykset.

Ilmaston kannalta Pariisin ilmastosopimus ei ole edullinen eikä edes realistinen. Sen kirjaukset Euroopan suuresta vastuunkannosta antavat sellaisia vapauksia esimerkiksi Kiinalle ja Venäjälle, että ilmaston kannalta sopimus on mitä suurimmissa määrin turha. Ilmastosopimusten realiteetit tulisi tiedostaa ja ymmärtää se, että Eurooppa ei yksin voi milloinkaan pelastaa maailmaa vaan sen on vaadittava muidenkin osallistumista ilmastotalkoisiin ratifioimalla sopimuksen. Sopimus ei ole sitova, joten mitä suurimmalla todennäköisyydellä siitä tulevat lipsumaan kaikki ja suuri työ valuu hukkaan kuin hiekka sormien välistä.

Edellisen perusteella hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan ilmaston hyväksi siten, että Pariisin ilmastosopimukseen on saatava globaali osallistuminen, jotta Eurooppa ei jälleen joudu kantamaan ilmastovastuuta yksin maailmassa. Suomen ei tule ratifioida sopimusta, joka ei tule vaikuttamaan ilmastoon positiivisesti.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: GLOBAALIN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEN EI TULE RANGAISTA PUHTAAN TUOTANNON MAITA

Kansainvälisissä ilmastosopimuksissa otettu linja siitä, että puhtaan energiantuotannon maat joutuvat tekemään päästövähennyksiä, ja toteuttamaan ideana erinomaisena näyttäytyvää päästökauppaa, joka tosiasiallisesti ei vähennä globaaleja päästöjä. Tämä on erittäin tuhoisaa nimenomaan ympäristöllemme. Globaalit päästöt eivät tule koskaan vähenemään ellemme muuta vanhaa toimintatapaamme puhtaan tuotannon maita palkitsevaan suuntaan.

Pariisin ilmastosopimus asettaa EU:n päästövähennystavoitteeksi 40% vuoteen 1990 suhteutettuna. Samaan vuoteen suhteutettuna Venäjä saa kasvattaa päästäjään saman verran, Kiina ja Intia taittavat päästöjenkasvunsa vuonna 2030 ja USA vähentää 15%. Koko sopimus tulee voimaan vasta, kun 55% maailman valtioista, jotka kattavat 55% globaaleista päästöistä, ratifioi sen.

Kokoomuslaiseen arvopohjaan ei sovi missään määrin se, että puhtaan tuotannon maita rangaistaan siitä, että he toimivat ympäristöä vähiten kuormittavalla tavalla. Sopimuksien tulisi perustua energiaverotuksen keinoin luotavaan kilpailuetuun energiantuotannon puhtauden perusteella – maat, jotka tuottavat puhdasta ja vähäpäästöistä energiaa, pystyisivät paremmin kilpailemaan markkinoilla.

Tämä olisi erittäin helposti toteutettavissa. Euroopan maat eivät joutuisi kantamaan yksin kaikkea sitä vastuuta, mikä ilmastokokouksissa ja –sopimuksissa jaetaan ja eurooppalaiset markkinat saisivat hyvän piristysruiskeen, Kiina ja Intia ovat jo pitkään kulkeneet tiellä kohti puhdasta ja vähäpäästöistä energiantuotantoa ja USA:ssa verotuksen keventämiseen on perinteisesti suhtauduttu varsin positiivisesti. Suomi ja Eurooppa eivät voi enää kantaa kaikkea vastuuta muiden puolesta.

Hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta edistämään ajatusta verotuksen keinoihin perustuvasta ilmasto– ja energiapolitiikasta ja päästöjen vähentämisestä siten, että puhtaan tuotannon maille luotaisiin kilpailuetu.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: AHVENANMAAN DEMILITARISOINTI PERUTTAVA

Ahvenanmaan demilitarisoinnista sovittiin vuonna 1921. Saaren sijainti on strategisesti tärkeä Itämeren turvallisuuden kannalta. Tiettävästi Venäjä on harjoitellut saaren miehittämistä. Demilitarisointi ei vallitsevassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, Venäjän muodostaessa entistä suuremman uhan koko Euroopalle, palvele Suomen eikä muiden rauhanomaisten kansojen etua. Tästä syystä saari on remilitarisoitava. Jos Suomi liittyy Natoon, saarelle voitaisiin myös perustaa sotilastukikohta.

Yllä mainitun johdosta Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että tämän aloitteen hyväksyessään liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että Ahvenanmaan demilitarisointi perutaan.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: ROKOTTEISTA KIELTÄYTYVIEN PÄIVÄHOITOMAKSUJA KOROTETTAVA

Rokotteiden merkitys kansanterveydelle on erittäin keskeinen. Rokotteiden ansiosta ihmiskunta säästyy monilta hirvittäviltä sairauksilta. Rokottamaton henkilö vaarantaa sekä omansa että muiden terveyden. Tästä syystä on perusteltua, että rokotteista kieltäytyvien lasten vanhemmilta peritään korvauksena heidän aiheuttamastaan riskistä korotettu päivähoitomaksu.

Yllä mainitun johdosta Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että tämän aloitteen hyväksyessään liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että rokotteista kieltäytyvien lasten vanhemmilta aletaan periä korotettuja päivähoitomaksuja.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: YRITYSVEROTUKSEEN LUOTAVA INVESTOINTIKANNUSTIN

Suomi tarvitsee työllisyyttä ja hyvinvointia luovia investointeja. Yhteisöveron taannoinen lasku oli askel oikeaan suuntaan, mutta nyt on aika tehdä enemmän. Yritysverotukseen tulee luoda investointikannustin, joka voitaisiin toteuttaa siten, että yritys saisi jakaa voittoaan verovapaasti summalla, joka vastaa 50 prosenttia investoinnin koosta. Edellytyksenä olisi, että investointi liittyy tutkimus- ja kehittämistoimintaan tai luo merkittävästi uusia työpaikkoja. Toinen vaihtoehto olisi siirtyä kaksinkertaisiin poistoihin.

Yllä mainitun johdosta Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että tämän aloitteen hyväksyessään liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että Suomen yritysverojärjestelmään luodaan investointikannustin.

 

PIRKANMAAN KOKOOMUSNUORET RY: KIINTEISTÖVERO LAKKAUTETTAVA

Kiinteistövero on erityisen epäoikeudenmukainen, koska se ei perustu maksukykyyn. On väärin kiskoa kansalaisilta rahaa siitä, että he saavat asua omassa kodissaan. Asuminen on isoissa kaupungeissa jo muutenkin kallista, kiinteistöverotus vain pahentaa tilannetta. Verotuksen kiristymistahti on huima: vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on esimerkiksi Tampereella noussut 25 prosenttia vuodesta 2010. Kiinteistövero näkyy suoraan sekä omistus- että vuokra-asumisen hinnassa. Sen voidaan myös katsoa olevan ristiriidassa yksityisen omistusoikeuden kanssa.

Kaupunkien kehityksen ja kohtuuhintaisen asumisen kannalta on tärkeää, että kiinteistöveroprosentit ovat mahdollisimman alhaisia. Valtion tulee laskea veroasteikkoja ja pidemmällä aikavälillä poistaa koko haitallinen ja epäoikeudenmukainen kiinteistövero.

Yllä mainitun johdosta Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry esittää, että tämän aloitteen hyväksyessään liittokokous velvoittaa liittohallitusta toimimaan sen puolesta, että kiinteistövero lakkautetaan.